Welcome

JAZYKOVÉ SLUŽBY
Preklady, tlmočenie a výučba
v anglickom jazyku.

Zistite o nás viac english

O nás

Nájsť prekladateľskú agentúru so širokým portfóliom jazykových služieb a kombinácií je jednoduché. Identifikovať prekladateľa, ktorý rozumie jazyku, súvislostiam a zároveň je odborníkom na štylizáciu textu je dnes už ťažšie.

Ako vyštudovaná lingvistka so zameraním na anglický jazyk pôsobím v oblasti odborných prekladov a tlmočenia od roku 2004. Za toto obdobie som nadobudla prekladateľské a tlmočnícke skúsenosti ako i skúsenosti v oblasti individuálnej výučby anglického jazyka na mieru.

Ponuka služieb zahŕňa výlučne jazykové služby anglický jazyk ↔ slovenský jazyk.

Ponúkam osobný prístup, diskrétnosť a verím, že kvalitnú prácu klienti ocenia svojou spokojnosťou.

"Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma - which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition." - Steve Jobs -

Služby

Preklady

Špecializujem sa na odborné ekonomické a právne preklady z a do anglického jazyka. Mám dlhoročné skúsenosti z prekladov z finančnej sféry (bankovníctvo, dane, asset management, audit, účtovníctvo) ako aj právnych textov.

Okrem toho som nadobudla opakované skúsenosti z prekladov v oblastiach cestovný ruch, PR, stavebníctvo, tretí sektor, sociálna práca, webové stránky a mnohé iné. Preklady dokumentov všeobecného i úradného charakteru ako aj bežnej obchodnej či súkromnej korešpondencie.

Tlmočenie

Ponúkam nasledovné formy tlmočenia:

 • konzekutívne tlmočenie (tlmočenie nasledujúce po rečníkovi),
 • šepotáž (tlmočenie šepotom, prísediaci tlmočník).

Rezerváciu tlmočníckych služieb odporúčam uskutočniť vopred z dôvodu dostatočnej prípravy. Uvítam akýkoľvek podporný materiál, ktorý pomôže uľahčiť moju prípravu, či už z hľadiska terminológie alebo obsahu.

Minimálny rozsah tlmočenia: 2 hodiny.

Vyučovanie

Potreba viesť obchodné rokovanie, bežná nezáväzná alebo odborná konverzácia s obchodným partnerom, prehlbovanie jazykových vedomostí v odbornej terminológii, to sú len niektoré z motívov, ktoré vedú k pravidelnému alebo nepravidelnému jazykovému vzdelávaniu.

V rámci výuky anglického jazyka ponúkam špecializovanú výučbu zameranú na obchodnú angličtinu pre profesionálov (business english), výuku gramatiky, príp. konverzácie. Pokračovanie

Vyučovanie anglického jazyka

Individuálna výučba: odporúča sa v prípade, ak chcete naplno využiť čas venovaný vzdelávaniu a v maximálnej miere chcete zvýšiť schopnosť plynulej konverzácie. Osnova individuálnej výučby sa zostavuje na základe úvodnej konzultácie s klientom pred začatím výučby. Po spoločnej diskusii sa obsah vyučovania prípadne pozmení s dôrazom na oblasti, ktoré sa z pohľadu potreby zlepšenia individuálnej jazykovej výbavy považujú za kľúčové.

Výučba menších skupín vo firmách (3 osoby, príp. podľa dohody): je vhodná pre menšie kolektívy firiem, keď pracovníci ovládajú jazyk približne na rovnakej úrovni.

"Night, the beloved. Night, when words fade and things come alive. When the destructive analysis of day is done, and all that is truly important becomes whole and sound again. When man reassembles his fragmentary self and grows with the calm of a tree." - Antoine de Saint-Exupéry -

Kvalifikácia

Vzdelanie a pracovné skúsenosti

___________

 • Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
  Dvojodborové magisterské štúdium, špecializácia anglická jazyk a literatúra – história

  1997 - 2003
 • Deloitte Audit, s.r.o
  Odborné jazykové služby: audit, finančné a daňové poradenstvo, konzultačné služby Interná prekladateľka a tlmočníčka pre anglický jazyk

  2004 - 2008
 • SZČO so zameraním na jazykové služby v anglickom jazyku  2008 - súčasnosť

Ďalšie odborné skúšky

___________

ILEC Cambridge Exam, British Council Bratislava
Medzinárodná skúška z právnickej angličtiny

Štátna skúška: tlmočníctvo anglického jazyka
Štátna jazyková škola Palisády Bratislava

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." - Nelson Mandela -

PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

Objednávka sa považuje za záväznú v okamihu potvrdenia prevzatia objednávky s predbežne kalkulovanou cenou, ktorá vychádza zo zdrojového textu.

Výpočet ceny:


Cena prekladu sa vypočíta podľa počtu normovaných strán.

1. spôsob: 1 normostrana = 1800 alfanumerických znakov vrátane medzier. Počet znakov spočíta MS Word.


Dodacie podmienky:


štandardný preklad: termín podľa dohody (podľa rozsahu prekladu),
urgentný preklad: do 24 hod, príp. skôr (podľa rozsahu prekladu).


Pri tlmočníckych službách sa k hodinovej taxe pripočítavajú oprávnené náklady na dopravu, prípadne iné náklady, ktoré súvisia s prípravou na tlmočenie.

"Get your facts first, then you can distort them as you please." - Mark Twain -

Kontaktujte nás

Mgr. Zuzana Hojstričová
Lábska 377/10
900 51 Zohor
Tel.: 00421 904 192 716
e-mail: zuzana@jazykovesluzby.sk
IČO: 44 507 429
DIČ: 1080257178
Zapísaná v Živnostenskom registri, č.: 120-14627


linkedin profileLinkedin: Zuzana Hojstričová


Kontaktný formulár